pasvilinti

pasvilinti
pasvìlinti 1. tr. K, NdŽ truputį svilinti (ppr. papjautą gyvulį ar paukštį): Apjuodės, kap pasvìlinsi žąsį Dglš. In šakalio verk, pasvìlinsi [vištą] Klt. Ana paema kumštelį šiaudų, pasvìlina tas blusas Krp. ^ Lakstė kaip pasvilintas ir šnekėjo J.Marc. Kad tave perkūnas pasvìlint! Rod. Saliamutei tarytum kas pauodegį pasvilino. Suspigo ji lyg užminta katė J.Balt. | refl. tr. NdŽ. 2. tr. paskrudinti: Kai sumals [sėmenis], tai [v]andenio anpils, pasvìlins pečiuj Pb. | refl. tr.: Ans pasisvìlins rugių varpas ir trina J. 3. intr. NdŽ pakaitinti: Saulė gerai pasvìlina 1. | refl. NdŽ: Atsigulė prieš saulę pasisvìlinti 1. Pasisvìlino kurorte – skausta visi šonai Krš. 4. tr. NdŽ prk. smarkiai pašaudyti: Gerai juos, brolyt, pasvilinom .
◊ akìs pasvìlinti pagėdinti: Pasvilinsiu tau akis už tą tavo gobšumą J.Paukš.
káilį pasvìlinti išperti: Kad nemoki! – reik tik pasvilinti tokiem kailį gerai, ir nebelįs KlK10,46(Jnš).
[į] padùs pasvìlinti pašaudyti į bėgantį: Kol jiems padų nepasvilins, jie bus čia . Vokiečiai bemat atsidūrė prie Nemuno, bet nuo šiojo greit jiems vėl buvo pasvilinta į padus .
pãpades pasvìlinti pagąsdinti: Pasvilins ir jai da papades LTR(Ds).
\ svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; prasvilinti; prisvilinti; susvilinti; užsvilinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pasvilinti — pasvi̇̀linti vksm. Dar pasvi̇̀link vi̇̀štą, kad neli̇̀ktų spaiglių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsvilinti — apsvìlinti tr. 1. Q83, R65, MŽ87, Sut, N, K, M, LL196, Rtr, Š, KŽ kiek apdeginti: Apdeginu, apsvilinu SD226. Perkūnas į mane netrenkė, ale ma[n] biskį plaukus apsvìlino Ilg. Ten rasi pagalį, abiem galais apsvilintą LTR(Srj). Malūnai buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvilinti — atsvìlinti intr. šnek. greitai atvažiuoti: Atsvìlina, atvažiuoja (pliekdami arklius) Db(dz.). svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvilinti — išsvìlinti 1. tr. Sut, K, Rtr, Š, KŽ sunaikinti, pašalinti ugnimi, deginimu, išdeginti: Jei būs karas, išsvìlins visus Krš. In drevę širšės įsimetė – reikia išsvìlint Prn. Tik pamačiau juodą velnią, katras man norė[jo] akis išsvilyt, tai kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusvilinti — nusvìlinti; M 1. tr. R9, MŽ13, N, K, L, Rtr, Š, KŽ ugnimi deginant sunaikinti, nudeginti, nuskrudinti: Nūsvìlino muno trobą Pj. Keturiolektais metais nusvìlino Papilelę, ir dabar (per šį karą) Pp. Gretimi ir anapus kelio ūkiai taip pat… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsvilinti — parsvìlinti intr. šnek. greitai parbėgti, parvažiuoti: Parsvìlyt per vėją Lp. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persvilinti — tr. visą apsvilinti: Paršus peštinai peša ir dar parsvilina, kad būtum be gaurų Šts. Kiaulę pirma nuplikė, paskuo su šiaudais parsvilino Vkš. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasvilinti — prasvìlinti tr. 1. K, NdŽ, KŽ pradeginti: ^ Vogti pinigai prasvilina kešenę LTR(Vdk). | refl. tr. NdŽ. 2. pravirti: Motka ką prasvìlinus neša valgyt Prn. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisvilinti — prisvìlinti tr. Š, KŽ 1. Q25, Sut, N, M, LL198, Rtr, NdŽ, Krš prideginti, priskrudinti: Neprisvìlink košės prie dugno trikojo, katilo J. Prisvilint valgyklus SD308. Bulbių pasižiūrėkit, neprisvìlinkit! Pc. Prisvìlino pieną, kaip jį gersi Slč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susvilinti — susvìlinti 1. tr. N, K, NdŽ, KŽ sudeginti: Susvìlinai drabužius apie pečių J. O kits, taukus spirgindams, susvìlino namą K.Donel. | refl. tr. NdŽ. 2. tr. nutvilkyti: Degtinė susvilino gerklę, paspringo bernas, užsikosėjo V.Krėv. 3. tr. NdŽ prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”